Tag Archives: เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

Brasilia Coffee Grinder Machine Mod Mac 64

เครื่องบดเมล็ดกาแฟ Brasilia Coffee Grinder Machine – Mod. Mac 64

              เครื่องบดเมล็ดกาแฟ Brasilia Coffee Grinder Machine – Mod. Mac 64

เครื่องบดเมล็ดกาแฟ ยี่ห้อ Feiying 600N

เครื่องบดเมล็ดกาแฟ ยี่ห้อ Feiying 600N

เครื่องบดเมล็ดกาแฟ ยี่ห้อ Feiying 600N ปรับการบดได้ 8 ระดับ ขนาด 27.5 x 19.9 x 14.5 cm (สูง x กว้าง x ลึก)