Screen Shot 2557-07-25 at 2.04.48 PM

เอสเปรสโซ่…ESPRESSO

ในการเตรียมเครื่องดื่มชนิดเอสเปรสโซ่ Espresso นั้น เราต้องทำความเข้าใจกับความหมายของเครื่องดื่มชนิดนี้ก่อน เอสเปรสโซ่ คือ การชงกาแฟโดยใช้น้ำร้อนไหลผ่านผงกาแฟอย่างรวดเร็ว (express) ทำให้ได้กาแฟที่เข้มข้น เพราะน้ำร้อนได้สกัดกลิ่นและรสชาติออกมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ส่วนรสชาตินั้นขึ้นกับองค์ประกอบหลายๆ ปัจจัยด้วยกัน เรามาลองดูกัน เริ่มจาก 1.กาแฟ(จะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป) – สายพันธุ์ – แหล่งที่มาของกาแฟ – ระดับการคั่ว 2.ความหยาบละเอียดของผงกาแฟ : หากผงกาแฟหยาบไปจะทำให้น้ำที่สกัดไหลผ่านกาแฟเร็วเกินไป ทำให้เอสเปรสโซ่ไม่เข้มข้น หรือเหมือนน้ำล้างกาแฟ และหากผงกาแฟละเอียดไป น้ำร้อนที่สกัดก็จะสะสมอยู่ที่ผงกาแฟนานเกินไป ทำให้รสชาติขมเข้มและอาจมีกลิ่นไหม้ตามมา 3.น้ำหนักของผงกาแฟ : โดยเฉลี่ยการเสริฟเอสเปรสโซ่ 1 ช็อต ใช้ผงกาแฟ 7-9 กรัม และเสริฟ 2 ช็อต(double shot) ใช้ 14-18 กรัม หากใช้น้อยหรือมากกว่านี้ จะทำให้เอสเปรสโซ่มีรสจืดหรือขมเหมือนยาได้ 4.คุณภาพน้ำที่ใช้ชงกาแฟ : ต้องเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีกลิ่น, สี และรส เพราะทำให้กาแฟที่ได้มีรสชาติไม่พึงประสงค์ และไม่ได้รสชาติของกาแฟจริงๆ ที่สำคัญอีกอย่างคือ ความกระด้างของน้ำ […]