20140923_134553

ร้าน Cafe Chalee ซ.เจริญกรุง 45

ร้าน Cafe Chalee ซ.เจริญกรุง 45