20140611_171233

ร้านกาแฟ ลูกค้า Coffee More ในโรงงาน ยูแท็ก ซ.ลาซาล

ร้านกาแฟ ลูกค้า Coffee More ในโรงงาน ยูแท็ก ซ.ลาซาล