THAI_coffee2

ความเป็นมาของกาแฟในไทย

ความเป็นมาของกาแฟในไทย           คำว่า “กาแฟ”  มีปรากฏในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของคุณหมอบรัดเลย์  ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2416 ว่า “กาแฟ ต้นไม้อย่างหนึ่ง มาแต่เมืองนอก เม็ดมันต้มน้ำร้อน กินคล้ายใบชา”  นอกจากนี้ยังมีบันทึกว่าเมืองไทยปลูกกาแฟมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ว่ามีการปลูกกาแฟอย่างแพร่หลายจริงจังในสมัยรัตนโกสินทร์    พ.ศ. 2367 สมัยรัชกาลที่ 3 เพราะประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ จึงได้มีการนำต้นกาแฟมาทดลองปลูกกันในพระบรมมหาราชวัง และแจกจ่ายให้เสนาบดีไปปลูกกัน           ในสมัยรัชกาลที่ 4   สมเด็จพระมหาประยูรวงศ์ ท่านมีสวนกาแฟ เมื่อคราวได้ต้อนรับ เซอร์ยอร์น เบาว์ริ่ง ท่านได้มอบกาแฟให้ท่านเซอร์ไปเป็นตัวอย่างถึง 3 กระสอบ นอกจากนี้พ่อค้าชาวดัตซ์หรือชาวอังกฤษจากแหลมมาลายูอาจจะนำกาแฟเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้ากันกับพ่อค้าชาวไทย  จึงมีการนำพันธุ์กาแฟมาปลูกในพื้นที่ภาคใต้ เป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าและสันนิฐานว่าได้นำมาปลูก ประมาณปี พ.ศ. 2447 ชาวไทยอิสลามชื่อ นายตีหมุน เป็นผู้นำมาปลูกครั้งแรกที่ตำบลบ้านตะโหนด  อำเภอสะบ้าย้อย […]