IMGP3603

จากแก้วสู่ไร่: ตอน การคั่วกาแฟ

มองย้อนจากแก้วสู่ไร่   การคั่วกาแฟสด … ศาสตร์ ที่ปิด(กลิ่นหอม)ไม่มิด การคั่วกาแฟนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์ และการทดสอบค่อนข้างสูง เนื่องจากกาแฟแต่ละแหล่งจะมีเอกลักษณ์ ของเมล็ดกาแฟเอง ดังนั้น ผู้คั่วกาแฟต้องรู้เอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟ ซึ่งโดยปรกติจะมีทั้งการผสมเอาเอกลักษณต่างมารวมกันเพื่อให้ได้สัมผัสที่มีเสน่ห์ ของแต่ละที่ต่างๆกันออกไป ซึ่งหลักๆ ในการคั่วเมล็ดกาแฟสดนั้น ก็จะใช้ความร้อนที่ 180 – 240 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 -20 นาที ซึ่งอุณหภูมิและระยะเวลาก็จะมีผลต่อความหอมและรสชาติกาแฟ โดยที่มีความอ่อนเข้ม หลายๆ ระดับต่าง กันไป ซึ่งหากจะมองรวมๆ ก็อาจจะมองกาแฟคั่วเป็น สามระดับให้มองเห็นภาพง่ายๆ ได้ดังนี้ กาแฟคั่วระดับอ่อน (light roast) สีน้ำตาลอ่อน บางกลุ่มประเทศจะเรียกว่า ซิน่าม่อน เพราะมีสีเหลืองน้ำตาลแบบเปลือกต้นอบเชย การคั่วกาแฟแบบนี้นั้น จะได้รสชาติควมเป็นกาแฟที่ดี อาจมีรสชาติความเปรี้ยวของกรดผลไม้ ที่มีอยู่ในกาแฟด้วย   กาแฟคั่วระดับปานกลาง (medium roast) จะมีระดับสีความเข้มเพิ่มมากขึ้น โดยนิยมชงแบบหม้อต้ม และดื่มกันแบบ Americano หรือแบบที่ชงดื่มกันตามบ้าน อีกหลายๆวิธีที่ได้กล่าวมาในตอนก่อนๆ […]