เส้นทางนักคั่วกาแฟ

เส้นทางนักคั่วกาแฟ…

การเดินทาง และเรื่องราวต่างๆ มักจะมีจุดเริ่มต้น และปลายทาง … หรือ จุดสิ้นสุด

หากเราคิดว่า ประโยคดังกล่าวเป็นจริง … การคิดค้น นวัตกรรม หรือแม้ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆ คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และพวกเราก็เช่นกัน …

ก้าวเข้าสู่ เส้นทางนักคั่วกาแฟ

จากครอบครัวที่มีความผูกพันกับกาแฟ มาอย่างยาวนาน จึงเป็นแรงผลักดันให้ ศึกษาและพัฒนาต่อยอด จากกระทะคั่วหลังบ้าน สู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ กาแฟคั่ว ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม และต่อยอด … จนกลายมาเป็น MONTORE ในทุกวันนี้

2546 จัดตั้ง หจก. สุทัศน์ ไทยคอฟฟีบีน ผลิตและจำหน่ายกาแฟคั่ว-บด ตรา มอนโตเร่

2547 ได้รับเกียรติจาก การแข่งขันต่างๆ เพื่อร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ดังนี้

  • ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันบาริสต้า งาน Thailand Barista Championship  จากสมาคมกาแฟและชาไทย ตั้งแต่ปี 2010 (จนถึงปัจจุบัน)
  • ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันบาริสต้า งาน AROMA’s Indy Barista Campionship ระดับภูมิภาค และรองชิงชนะเลิศ (จนถึงปัจจุบัน)

2548 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความรู้ดังนี้

2550 เข้ารับการอบรม และทดสอบใบรับรองจาก Speciality Coffee Association Europe  (SCAE) หรือสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป

  • SCAE Roasting Skills Level 1
  • SCAE Roasting Skills Level 2

และ แน่นอนว่า พวกเรายังไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพและสูตรกาแฟคั่วใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้ง ในและต่างๆประเทศ เพราะเราคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กาแฟในประเทศไทย …