เครื่องบดกาแฟ

Brasilia MAC64

[issuu width=420 height=150 embedBackground=%23000000 backgroundColor=%23222222 documentId=120904151506-516296416ea6464385f1e6790edb7502 name=grinder_mac64_fondo_bianco username=sayanbunard unit=px v=2]

Brasilia RR55

[issuu width=420 height=150 embedBackground=%23000000 backgroundColor=%23222222 documentId=120904151517-cb3a452d2ade490dbc5b288f49e22301 name=grinder_rr55_fondo_bianco username=sayanbunard unit=px v=2]

Lascala m5

[issuu viewMode=singlePage width=420 height=594 embedBackground=%23000000 backgroundColor=%23222222 documentId=120904151453-4247db1eac40476a9b3f0f3a9b1d0edc name=grinder_lascala_m5 username=sayanbunard unit=px v=2]

IMAT INOX

[issuu viewMode=singlePage width=420 height=594 embedBackground=%23000000 backgroundColor=%23222222 documentId=120904151447-0237f46f58ff4f229ee53ca79807ddbd name=grinder_imat_inox__1 username=sayanbunard unit=px v=2]