ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กาแฟ

เริ่มต้นปีใหม่ 2558 และฤดูการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ ด้วยกาแฟมอนโตเร่…ขอเปิด
– ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้, การปลูก และการแปรรูป ผลผลิตกาแฟ
– ศูนย์รับซื้อ ผลผลิตกาแฟ และจำหน่ายต้นกล้ากาแฟ

ที่ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรกาแฟไทย ที่ จ.กาญจนบุรี ให้มีแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนการปลูกกาแฟอย่างจริงจัง